Eigenaar van het domein en de exploitant van de website:

Baumhaus Hotel Solling GmbH
Stefan Brill, Jörg Brill en Detlef Reimelt
Kurze Str. 2
37170 Uslar, Duitsland

Telefoon: +49 5571 - 91 93 05

https://www.boomhut-duitsland.com/
https://www.baumhaushotel-solling.de
https://www.baumhaus-solling.de
https://www.baumhaushotel-weserbergland.de
https://www.baumzelt-solling.de

Mail: info@baumhaushotel-solling.de

Geregistreerd bij het register Hof Göttingen onder HRB 204622
Managing Director: Stefan Brill

Verantwoordelijk voor inhoud volgens § 10 paragraaf 3 MDStV:
Stefan Brill

Copyright:
Alle genoemde bedrijven, handelsnamen, enz., Die in dit internetaanbod worden genoemd en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onderworpen aan de bepalingen van de licentie en eigendom van de respectieve eigenaren. Zelfs zonder speciale etikettering kan niet worden aangenomen dat deze niet worden beschermd door de rechten van derden en vrij kunnen worden gebruikt. De serviceprovider tracht naar beste weten en overtuiging alleen zelfgemaakte en licentievrije afbeeldingen en teksten te gebruiken of het auteursrecht op afbeeldingen en teksten te respecteren. Mocht het nog steeds een overtreding van het recht van derden zijn, dan gebeurt dit onbedoeld. Het auteursrecht voor zelfgemaakte teksten, grafische afbeeldingen, enz. Ligt bij de aanbieder van deze pagina's of de respectievelijke auteurs. Reproductie en verder gebruik zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Gastenboek:
De vermeldingen in het gastenboek zijn meningen van bezoekers van deze startpagina en weerspiegelen niet automatisch de mening van de exploitant. Aanstootgevende, aanstootgevende, aanstootgevende of anderszins ongepaste berichten worden verwijderd. De exploitant behoudt zich ook het recht voor om vermeldingen in te voeren of niet te publiceren. Het IP-adres van de gastenboekgebruikers wordt opgeslagen.

Disclaimer:
Ondanks zorgvuldige inhoudscontrole aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De inhoud van de gelinkte pagina's is uitsluitend de verantwoordelijkheid van hun exploitanten.

 

 

 

Inhaberin der Domain und Betreiberin der WEB-Site:

Baumhaushotel Solling GmbH
Stefan Brill, Jörg Brill & Detlef Reimelt
Kurze Str. 2
37170 Uslar, Deutschland

Telefon: +49 5571 - 91 93 05

 

https://www.boomhut-duitsland.com/

https://www.baumhaushotel-solling.de

https://www.baumhaus-solling.de

https://www.baumhaushotel-weserbergland.de

https://www.baumzelt-solling.de

 

Mail: info@baumhaushotel-solling.de

 

Eingetragen beim Registergericht Göttingen unter HRB 204622

Geschäftsführer: Stefan Brill


Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Stefan Brill

Copyright:
Alle genannten Firmen, Warenbezeichnungen usw., welche in diesem Internetangebot genannt werden und ggf. durch Dritte geschützt sind, unterliegen den Bestimmungen des Kennzeichen- und Besitzrechts der jeweiligen Eigentümer. Auch ohne besondere Kennzeichnung ist nicht davon auszugehen, dass diese nicht durch Rechte Dritter geschützt sind und frei benutzt werden dürfen. Der Dienstanbieter ist bestrebt, nach bestem Wissen und Gewissen, nur selbst erstellte und lizenzfreie Grafiken und Texte zu verwenden, bzw die Urheberrechte an Grafiken und Texten zu beachten. Sollte es dennoch zu einer Rechtsverletzung Dritter kommen, geschieht dies unabsichtlich. Das Copyright für selbst erstellte Texte, Grafiken usw. liegt beim Anbieter dieser Seiten oder den jeweiligen Autoren. Eine Vervielfältigung und Weiterverwendung ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet.

Gästebuch:
Die Einträge im Gästebuch sind Meinungen von Besuchern dieser Homepage und geben nicht automatisch die Meinung der Betreiberin wieder. Beleidigende, volksverhetzende, anstößige oder anderweitig unpassende Beiträge werden gelöscht. Auch behält sich die Betreiberin das Recht vor Einträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Die IP der Gästebuchbenutzer wird gespeichert.

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

 

 

Privacyverklaring

 

Google Analytics disclaimer

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

  

reCAPTCHA

 

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.